ഓഫീസ് വിഭാഗം

Subject Distribution:

  • Receipt and distribution of all communications to the Secretariat from other departments, Government offices and the public.
  • Sending of communications from the Secretariat to other departments, Government offices and the public.

 

Office Superintendent–I:

Smt. Shahida Beevi S.
Tel. +91 471 2518440

Office Superintendent– II:

Smt. Sasikala V.
Tel. +91 471 2518731

Under Secretary&State Public Information Officer:

Smt. Anitha V. K.
General Administration (Office Section) Department
Tel. +91 471 2518717

Joint secretary&Appellate Authority:

Shri Shine. A. Haq
General Administration (Office Section) Department
Tel. +91 471 2518203

ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പ്രതാപപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 151 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റൊമാനോ ഡച്ച് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീര സൗധം, കേരള ചരിത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. .