സിഎംപിജിആർ സെൽ

Chief Minister’s Public Grievances Redressal Cell deals with monitoring the progress of the redressal of grievances in the petitions from public received by Chief Minister directly or through Cell Centre, e-mail, Fax, etc.

Websites:

http://cmo.kerala.gov.in/
www.cmdrf.kerala.gov.in

Subject Distribution:

  • Redressal of petitions from public received by Chief Minister through Cell Centre/e-mail/Fax/Tapal and directly
  • Handed over to the Cell
  • Monitoring the progress of the redressel of grievance.
  • Taking special action on delayed case of redressel
  • Preparation and submission of monthly report to the Chief  Minister on the position of petitions received during the month  and the action taken on each of them.
     

Phone Nos: +91 471 2338430, 2518939, 2518940, 2518040

Deputy Secretary
Smt. Sheela.M
General Administration (CMPGRC) Department
Tel.0471 2518939

 

ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പ്രതാപപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 151 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റൊമാനോ ഡച്ച് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീര സൗധം, കേരള ചരിത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. .