സ്വതന്ത്ര സൈനിക് സമ്മാന്‍ യോജനയുടെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാര്‍ഷികത്തില്‍ (സില്‍വര്‍ ജൂബിലി) സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികള്‍ക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്ര റവന്യൂവില്‍ നിന്ന് പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികള്‍ക്കോ രക്തസാക്ഷികളുടെ അര്‍ഹതയുള്ള ആശ്രിതര്‍ക്കോ 1972 ആഗസ്റ്റ് 15-ന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി പ്രകാരം അനുമതി നല്‍കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. 1980-ല്‍ ഈ പദ്ധതി ഉദാരവത്കരിക്കുകയും 'സ്വതന്ത്ര സൈനിക് സമ്മാന്‍ പെന്‍ഷന്‍ സ്‌കീം, 1980' എന്ന് പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 1980 ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍ ഇത് പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു.

ഡൗണ്‍ലോഡ്:  സ്വതന്ത്ര സൈനിക് സമ്മാന് യോജനയുടെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പ്രതാപപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 151 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റൊമാനോ ഡച്ച് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീര സൗധം, കേരള ചരിത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. .