സാമൂഹിക സന്നദ്ധസേനയ്ക്ക് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം (2023-24) വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കായി വകയിരുത്തിയതില്‍ ആദ്യഗഡുവായി ഇരുപത് ലക്ഷം രുപ അനുവദിച്ച്കൊണ്ടുള്ള  ഉത്തരവ്

സാമൂഹിക സന്നദ്ധസേനയ്ക്ക് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം (2023-24) വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കായി വകയിരുത്തിയതില്‍ ആദ്യഗഡുവായി ഇരുപത് ലക്ഷം രുപ അനുവദിച്ച്കൊണ്ടുള്ള  ഉത്തരവ്

Series
Rt
GO Number
3837
GO Date

ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പ്രതാപപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 151 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റൊമാനോ ഡച്ച് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീര സൗധം, കേരള ചരിത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. .