സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

SI Title Series GO Number GO Date GO Attachment
71 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ Rt 3983/2020 Download
72 Covid 19-Functioning of war room-Further instructions Rt 3913/2020/GAD Download
73 സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ ജോലിഭാരം ശാസ്ത്രീയമായി ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പഠന റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് MS 229/2020/GAD Download
74 അണ്ടർ സെക്രട്ടറി തസ്തികയിൽ പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് Rt 3888/2020/GAD Download
75 പൊതുഭരണ വകുപ്പിലെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി തലം മുതലുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം Rt 3789/2020/GAD Download
76 LSG ELECTION 2020-DECLARATION OF HOLIDAYS MS 230/2020/GAD Download
77 Senioprity list of officers of and above the rank of Under secretary in Law Dept P 18/2020/GAD Download
78 LSG ELECTION 2020-RELIEVING NOF EXPENDITURE OBSERVERS Rt 3628/GAD Download
79 Election to LSG institutions 2020-Model code of conduct-Screening committee constituted Rt 3444/2020/GAD Download
80 Special summary revision of electoral rolls 2021- Transfer and posting of staffs engaged in summary revision activities Rt 3378/2020/GAD Download

ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പ്രതാപപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 151 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റൊമാനോ ഡച്ച് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീര സൗധം, കേരള ചരിത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. .